fbpx

Finanțare nerambursabila pentru industria alimentara și pentru industria construcțiilor

0
Finanțări de până la 500.000 EUR
Data lansării: 07 Octombrie 2022

Mai sunt câteva zile până la începerea depunerii de proiecte pe apelul POC-4.1.1.BIS, apel destinat retehnologizării capacităților de producție din industria alimentară și construcții.

Analizeaza informatiile complete privind eligibilitatea si grila de punctaj accesând link-ul următor: https://www.smart.org.ro/granturi-pentru-retehnologizarea-imm-urilor/

CUI SE ADRESEAZĂ
Programul poate fi accesat de către IMM-urile care își desfășoară activitate în unul din următoarele domenii de activitate:

 • Industria alimentară, panificație, patiserie și alte activități asimilate acestora, inclusiv procesare, prelucrare, distribuție și ambalare;
 • Construcții, materiale de construcții, echipamente, mijloace de transport specifice, utilaje, tehnologii în construcții.
VALOARE SI PROCENT FINANȚARE
Formele de sprijin cuprind granturi pentru investiții necesare retehnologizării sub formă de ajutor de stat, cu o valoare cuprinsă între 50.000 euro și 500.000 euro, în limita de maxim cinci ori cifra de afaceri realizată în exercițiul financiar 2021.
În funcție de regiunea și județul în care va fi localizată investiția, procentul de cofinanțare variază între 55% și 25%.
CRITERII DE ELIGIBILITATE ALE SOLICITANȚILOR
Granturile pentru investiții în retehnologizare se acordă beneficiarilor care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:
 • au înregistrat profit operațional din activitatea curentă, respectiv din activitatea de exploatare în exercițiul financiar 2021;
 • sunt înființați până la data de 31 decembrie 2020 inclusiv;
 • grantul pentru investiții în retehnologizare solicitat are o valoare de minim 50.000 euro și valoare maximă de 500.000 euro, dar nu mai mult de 5 ori cifra de afaceri netă pe anul 2021;
 • dispun de cofinanțare proprie a proiectului, neafectată de ajutor de stat;
 • nu sunt considerate întreprinderi în dificultate în anul 2021;
 • minim 20% din valoarea proiectului reprezintă investiții care atestă caracterul verde în conformitate cu prevederile anexei nr.1 la Regulamentul delegat (UE) 2021/2139;
 • minim 10% din valoarea proiectului reprezintă cheltuieli care atestă gradul de digitalizare a solicitantului prin investiții în active corporale și necorporale de tipul: siteweb, software de automatizare a activității IMM-ului, sisteme integrate (hard și soft) de automatizare a activității IMM-ului.
CATEGORII DE CHELTUIELI ELIGIBILE
Prin intermediul acestui program, beneficiarii pot realiza următoarele cheltuieli:
 • cheltuieli pentru investiția de bază (dotări prin utilaje, echipamente tehnologice şi funcționale cu și fără montaj, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe, instalații/ echipamente specifice economiei energetice şi sisteme care utilizează surse regenerabile/ alternative de energie pentru eficientizarea activităților;
 • cheltuieli pentru renovarea/modernizarea spațiilor de producție care fac obiectul cererii de finanțare, inclusiv categorii de cheltuieli cu lucrări, exceptate de la autorizare;
 • active necorporale care cuprind cheltuieli cu transformarea digitală;
 • taxa pe valoare adăugată nedeductibilă conform legislației naționale în domeniul fiscal.

Mai multe informații găsiți accesând acest link: https://www.smart.org.ro/granturi-pentru-retehnologizarea-imm-urilor/

Share.

Comments are closed.